Výlet za Draky

V sobotu (30.listopadu) jsme se vydali na celodenní výlet z Adamova do Křtin. Nebyl to obyčejný výlet, byl motivován kreslenou pohádkou Jak vycvičit draka, na kterou jsme se společně dívali na pondělní schůzce, aby každý viděl příběh a dokázal se do něj lépe vžít.

Ráno byl sraz už v 7:45 v budově hlavního nádraží. Jakmile jsme dojeli do Adamova, šli jsme celou cestu po modré značce 10 km přímo do Křtin. V dopoledních hodinách jsme dorazili ke Staré Huti u Adamova. Je to obrovská pec, která dříve sloužila k tavení železné rudy. Byl otevřený i ochoz okolo velké pece, tak jsme šli podívat i nahoru, odkud byl krásný výhled do Josefovského údolí. U pece byl pěkný plácek s dřevěným zastřešeným posezením i ohništěm. Na ohništi jsme rozdělali oheň a opekli si špekáčky. Vzhledem k tomu, že byla trochu zima, i když jsme čekali, že bude větší, teplý oběd v bříšku příjemně zahřál. Zde proběhl i úvod do hry. Navštívil nás vikingský náčelník Klidňas Velikán a rozluštili jsme první dračí zprávu. Ve zprávě stálo, že děti jako Škiťáci (Škiťák je mladík, syn statného náčelníka, který neunese ani sám sebe, natož aby byl schopný bojovat s draky),dozvěděli se, ve které říši se nacházejí a měli za úkol poprat se se svým strachem, naučit se vlastnosti draků a triky jak pokořit draky a ochočit si je.

Dále po cestě kousek od Staré Huti jsme si prolezli s baterkami štolu, která byla asi 300m dlouhá. Po štole náš čekal velmi důležitý úkol v jeskyni Jáchymka, ve které byl roztroušen lexikon draků osvětlený svíčkami. Díky informacím, které ukrýval, jsme se naučili druhy draků, jejich vlastnosti a dovednosti, na které je nutno si dávat velký pozor a pořádně se je naučit, než dojde k opravdovému boji s draky.

Za Jáchymkou jsme prolezli ještě pár jeskyní a skalek a pokračovali po cestě k vesničce Habrůvka u které proběhl souboj s draky, nad kterými jsme zvítězili, ochočili si je a naučili se na nich i létat (pouštěli jsme létající draky). Došli jsme do Křtin, a protože jsme měli ještě pár minut do příjezdu našeho autobusu, dopřáli jsme si sladkou tečku v cukrárně na závěr celého výletu.