Informace

Náš oddíl Kulturní historie je třetím oddílem v rámci 14. TSP Zeměpisné společnosti. S dětmi se v průběhu roku setkáváme na pravidelných schůzkách, které až donedávna probíhaly v SVČ Lužánky v naší klubovně, ale jelikož je poslední rok část budovy pod rekonstrukcí, naším prozatímním útočištěm je budova Lužánek na ulici Solniční 12

Mimo schůzky vyrážíme na oddílové i celozeeskové akce a mezi ty nejdůležitější patří letní expedice konaná na začátku července, kde se děti i vedoucí sejdou ze všech čtyř oddílů skoro na měsíc společného pobytu, kde si ověří zkušenosti nabrané v průběhu školního roku.

Mezi tradiční oddílové akce se řadí např. první zářijová výprava, kterou jsme tento rok strávili v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. Méně tradiční akce byla Ledová Praha loňského ledna. Letošní leden jsme si udělali vlastní „ledové“ město a naší destinací pro zimu 2020 byla Plzeň. Tyto městské výlety jsou pro děti ozvláštněním mezi ostatními výlety a výpravami pořádanými převážně do přírody.

Obecně se dá říci, že na našich schůzkách nám hodně záleží na tom, aby se děti naučily co nejvíce spolupracovat. Aby na akce jely s tím, že se všichni dobře znají a můžou se na sebe spolehnout. Zároveň chceme, aby jim jednotlivé schůzky poskytly i chvilku odpočinku od běžného života a starostí.

Vedení oddílu

O děti v oddíle se starají zkušení a kvalifikovaní instruktoři, kteří považují výchovu dětí za důležitou pomoc dětem rozvíjet se. Instruktoři pracují v oddíle zcela dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu. Díky tomuto systému fungování oddílu nás baví starat se o děti a pomáhat jim stát se uznávanými členy společnosti.

Čím jsme dětem prospěšní

Pravidelně pořádáme každý týden schůzky a minimálně jednou za měsíc akci. Máme tedy neustálé spojení se členy a můžeme na ně výchovně působit a jít jim příkladem. Nesnažíme se pouze děti bavit, ale formou her a minim (každý člen si plní a dostává za ně hodnosti) i vzdělávat. Snažíme se členy zapojovat do aktivit přiměřených jejich věku jako např.: pomoc v kuchyni na táboře, starší nám pomáhají stavět táborové stavby, nebo občas připraví program pro ostatní na schůzce. V 15 letech se ze člena stává instruktor a podílí se na výchově mladších členů a chodu oddílu. Podporujeme všeobecné vzdělávání instruktorů a jsme rádi, pokuď nově osvojené dovednosti u nás využijí (zdravotník, kuchař, lanové aktivity, vodák,…).

Náplň činnosti

Náš oddíl je na prvním místě zaměřený na pobyt v přírodě a její poznávání. Učíme děti tábornickým a turistickým dovednostem – jak se správně v lese chovat, jak vařit na ohni, jak stanovat, orientovat se v přírodě, atp.
Za důležité považujeme i vzdělávání v oblasti vlastivědy, kdy se zábavnou formou pokoušíme dětem předat znalosti o naší vlasti. Tuto činnost podporujeme i výlety po celé ČR a návštěvou zajímavých míst. Děti se snažíme úměrně k jejich věku učit stavební slohy, lidové zvyky, zeměpis atd…
V neposlední řadě preferujeme různorodou činnost jako cyklistika, slaňování, voda a spousta dalších aktivit.

Pokud máte zájem

Přijímáme nové členy od 5 let.

Vaše dítě si může naší činnost vyzkoušet na vlastní kůži, stačí aby nezávazně přišlo na naši schůzku a pak se rozhodnete zda pokračovat.