Vánoční výprava Újezd

Letos jsme se na Vánoční výpravu vydali do Újezdu u Černé Hory. Vyjeli jsme z Brna v pátek v šest hodin odpoledne a už za hodinku jsme byli v Újezdu. Cesta k faře nám pak trvala jen chvilku. Tato výprava byla speciální tím, že jsme spali na faře v těsné blízkosti kostela. Čekání na správce fary jsme si zkrátili hraním her. Po obdržení klíčů od fary jsme se ubytovali. Jelikož byla fara rozlehlá, chvíli trvalo, než se vytopila, takže jsme si zatápěli dřevem v jídelně, kde jsme trávili většinu času, pokud jsme zrovna nebyli venku. Ještě první večer jsme si po večeři upekli první část cukroví, zazpívali pár koled a zahráli Jungle speed.

Druhý den jsme se po snídani vydali do nedaleké Černé Hory. Cestou jsme si zahráli na novináře a také jsme napjatě čekali, zda někde nespatříme pytel s dárky, po kterém jsme na této výpravě pátrali. Odpoledne jsme v Černé Hoře nasedli na autobus do Milonic, které jsou jen 2 km od fary, takže pak už jsme byli rychle „doma“. Po cestě se nám pytel s dárky bohužel najít nepodařilo, avšak téměř bezprostředně po příchodu jsme narazili v blízkosti fary na skřítka, jenž pytel střežil. Ten nás za naše snažení odměnil. Večer se pak nesl ve znamení pečení lineckého. Také nás navštívil Vítek. Večer jsme si zahráli Citadelu a udělali malou stezku odvahy, kdy jsme se šli podívat na místní hřbitov.

Třetí den jsme se po snídani zabalili, psali si deníky a naobědvali se. Po obědě jsme celou faru řádně uklidili a vydali se na cestu domů.

Na stránce http://youtu.be/9jwkLLseqsk se můžete podívat na záběr z krátké páteční hry.