Seznam akcí

Výlety a výpravy najdete v tomto kalendáři. Děti dostanou propozice pro každou akci obvykle na schůzce před akcí. Propozice si můžou nalepit do deníku (aby je neztratily).

DatumAkcePro kohoVedoucí akce
4.-6.9.2020Zářijová výpravavšichniLachtan
11.-13.9.2020Setkání pionýrských pracovníkůKV
26.9.2020VýletvšichniZuzka
16.-18.10.2020Výjezd KVKV
28.10.-1.11.2020Podzimní pochodvšichniKačka
7.11.2020PředsněmstaršíLachtan
8.11.2020Sněm ZSvšichniBarča
13.-15.11.2020Celostátní vzájemná výměna zkušenostíKV
20.-22.11.2020Akce pro staršístaršíKačka
4.-6.12.2020Vánoční výpravavšichniAnička
14.12.2020Vánoční SchůzkavšichniKV
18.12.2020Vánoční KVKV
9.1.2021PIO plesKV
15.-17.1.2021Táboření PTOvšichni
23.1.2021Výletvšichni