Výlet s rodiči

V sobotu jsme se vydali na letošní první jednodenní výlet. Začali jsme v Pisárkách, kde na zastávce jedničky začíná ne moc známá turistická značka. Po té jsme vyrazili, ale ještě předtím, protože nás bylo 20, a ne všichni jsme se znali, jsme si zahráli seznamovací hru – lidské bingo. Naším cílem bylo vždy někoho potkat, podat si ruku a navzájem se představit, a poté se tomu druhému podepsat do políček binga podle toho, jakou vlastnost splňujeme (př. umí rozdělat oheň, má rád modrou barvu atp.).

 

Jakmile jsme se vydali na cestu, dostali jsme ještě jeden úkol – napsat na každé písmeno abecedy nějaké slovo (věc), kterou během výletu uvidíme. To se všem skupinkám velmi rychle podařilo, ještě než jsme se dostali k naší rozcvičce – ulici Výšině a jejím schodům nahoru do zahrádkářské kolonie. Cestou jsme viděli spoustu rozkvetlých kytek – narcisy, modřence, smetánku lékařskou i prvosenku jarní, v lese potom sasanku hajní. I když slunce příliš nesvítilo, řekli jsme si také něco o určování světových stran podle ručičkových hodinek.

 

Posléze jsme se dostali do obory Holedná. Na kopci Hobrtenky jsme si dali sváču, vyhodnotili hru s abecedou a pokračovali k Vrbovci. Kousek za ním jsme instalovali naše mlýnky, a poté už spěchali na místo zeeskového srazu. Cestou jsme si ještě prohlédli divočáky v oboře. Bohužel to byla jediná zvířata, která jsme v oboře viděli. Cestou k dubu Trojáku jsme si ještě museli dávat pozor na paní správcovou, před kterou jsme se museli schovávat. U dubu jsme se potkali s ostatními oddíly a naobědvali se.

 

Vedoucí mezitím nachystali hru – boj mezi Gruovci a Eduardovci. Cílem bylo, aby mimoňi obsadili co nejvíce supermimoňů, v tom jim ale bránili strážci. Ti mohli chytat pouze jednoho mimoně, 2 mimoni už naopak chytali strážce. Po krátké bojovce jsme se opět rozdělili a my jsme odešli zpět k oboře, kde jsme si na louce zahráli ještě Sowulo, starogermánksou hru podobnou softbalu. Nakonec nám přijel autobus, na lince 52, abychom mohli odjet zpět na Mendlák a domů.

 

Nezapomeňte si dopsat deníky!