Vyhlášení vítězů v Medlánkách – 2. 6. 2012

Celý rok jsme zpracovávali výzkumy do Malé energetické akademie, soutěže sponzorované společností E-ON, kterou pořádá Jihomoravská rada dětí a mládeže. Nyní nastal čas, abychom si vyzvedli zasloužené ceny za své snažení. Zároveň zde budeme mít možnost zúčastnit se místních atrakcí (Den dětí).

Sraz: ! 10:00 ! v Lužánkách (před SVČ)
Návrat: ! 15:00 ! zpět do Lužánek
S sebou: pití, 2 svačiny, 2 jízdenky na 60 minut (nebo pokud máte, tak šalinkartu či univerzální jízdenku)
Cena: Co si tam koupíte. Doporučujeme drobné kapesné na zmrzlinu nebo limonádu