Sněm ZS

Sněm ZS

5. 11. 2017

 

   Sněm je akce, na které se slaví výročí založení Zeměpisné společnosti, koná se každý rok a je to příležitost vidět se i se členy ostatních zeeskových oddílů. Letos jsme se setkali v neděli v deset, zahájili jsme nástupem "v zeleném", tj. v krojích a zahajovací řečí vedoucí zeesky – Štefkou. Potom jsme slavnostně zahájili Výstavu ZS, na které se podíleli všichni naši instruktoři. Výstava je veřejnosti přístupná na chodbě SVČ Lužánek, cestou k naší klubovně.

Poté už jsme vešli do sálu, všichni se usadili a Sněm mohl začít. Prvně se řešily formality – volili se noví členové Rady ZS (letos jsme již podruhé volili elektronicky na noteboocích) a udělovaly se ocenění a nové hodnosti. Během toho probíhaly i rauty, kde bylo možné si vybrat něco dobrého ze spousty jídel. V době, kdy probíhaly volby, si děti mohly plnit všelijaké křížovky, osmisměrky, omalovánky a labyrinty a tím se krásně zabavily, nebo se mohly seznámit se sousedem z jiného oddílu. Předsedou našeho oddílu a zároveň součástí Rady ZS se stala Eliška Stratilová, které byla propůjčena hodnost cestovatele (do Rady ZS mohou kandidovat pouze cestovatelé (a pouze děti). Následovala společná fotka a čas se rozloučit a všichni jsme vyrazili spokojeně domů.

Na akci jsme se sešli v hojném počtu 21 účastníků, tak doufáme, že na té další – vánoční výpravě na začátku prosince – se opět v obdobném počtu setkáme.