Předsněm + sněm ZS

Ačkoliv se letos sněm konal netradičně na ZŠ Antonínská, velmi se vydařil. Ale nepředbíhejme. Njedříve proběhla páteční akce pro starší, při které jsme se nejdříve vydali na hru do centra města, kdy jsme se ocitli v pozici detektivů a museli jsme usvědšit pachatele. To se nakonec všem povedlo. Neplánovaně jsme se pak na noc přesunuli do klubovny na Údolní, kde jsme hráli deskovky, zpívali s kytarou a na závěr večera jsme zhlédli film Šestý smysl.

 

V sobotu jsme vstali časně ráno, abychom již v devět hodin byli na Antonínské a mohli tak pomoci s přípravou sněmu. Každý se chopil nějaké práce, takže v deset hodin jsme byli připraveni a sněm mohl začít. Nejdříve jsme se seřadili na nástup před budovou školy. Po nástupu přišel na řadu další program, a to konkrétně našívání domovenek na kroje. Po zdárném našití následovaly volby. Volil se praporečník, kronikář a vedoucí ZS. Velkým překvapenímk také bylo, že novým vedoucím ZS se stal Roman "Kivi" Hruška. Po opakovaných volbách byly hodnosti zaplněny, dali jsme se na hodování, které bylo doprovázeno projekcí fotek z akci uplynulého roku. Na závěr sněmu jsme byli rozděleni na skupinky, přičemž každá měla zadané téma jedné akce. Cílem bylo vytvoření koláže, která zobrazuje danou akci. Všichni se toho zhoszili s velkou vervou. Sněm byl následně ukončen nástupem, tentokrát uvnitř.

Tak zase za rok!