Ledová Praha (31. 1. – 3. 2. 2019)

Díky prodlouženému víkendu o páteční pololetní prázdiny jsme se už ve čtvrtek 31. ledna mohli vydat do Prahy na akci "Ledová Praha". Tato akce pořádána Pionýrem a nadací Dětem 3. tisíciletí otvírá dětským organizacím každoročně již devatenáct let kulturní brány našeho hlavního města. Během ní je spousta památek a kulturních či zábavních míst zadarmo nebo za sníženou cenu právě pro účastníky této akce. Navíc je pořádán koncert Děti dětem, na kterém se představí výherci v různých kategoriích (zpěv, tanec apod.) v pionýrských soutěžích.

 

31. ledna

Odpoledne jsme se sešli v Židenicích, abychom se společně vydali vlakem do Prahy. Příjezdem na Hlavní nádraží se z nás všech stali badatelé, objevující všechna pražská tajemství. Aby naše pátraní byla co nejúspěšnější, rozdělili jsme se do tří skupin. Abychom ale mohli být správnými badateli, museli jsme se nejdřív dozvědět, jak se vlastně takový správný badatel chová. Díky zašifrované zprávě z badatelského oddělení jsme se všechny potřebné informace dozvěděli a mohli jsme se z Hlavního nádraží vydat procházkou přes Vítkov do školy na Lyčkově náměstí.

 

1. února

Hned z rána nás čekalo malé cvičení – hlavy i svalů. Během této rozcvičky jsme si nejen zopakovali pár protahovacích cviků, ale taky všechno, co vlastně o Praze víme. Správný badatel zná své prostředí. Posléze nás cesta zavedla do Muzea Policie ČR, nacházejícího se kousek od Nuselského mostu. Tam jsme splnili několik úkolů, které nám zaměstnanci muzea zadali: jak se chovat co nejbezpečněji, co které značky znamenají apod. Zároveň se nám podařilo vybádat nějaké základní info o policejní historii.

Cestou do Botanické zahrady UK nás čekala zastávka na Vyšehradském hřbitově a Slavíně, kde jsme bádali po slavných osobnostech a hledali jsme, jaké je a co znamená motto Slavína. V botanické zahradě jsme objevovali krásy tropických a subtropických rostlin. Také jsme tam měli příležitost obdivovat papoušky ze záchranné stanice.

Jelikož už jsme začínali mít hlad, tak jsme se vydali na oběd do Havelské koruny. Následující zástavka byla v Židovské čtvrti, kde naše bádaní začalo v Pinkasově synagoze a skončilo na Starém židovském hřbitově. 

Večer badatelské skupinky vyrazily za zábavou na bobovou dráhu Na Proseku. Pak se po pověsti o golemovi šlo na kutě. 

 

2. února

Celé dopoledne nám zabralo Národní technické muzeum, kde pro nás měli připravený program ve spolupráci s Českou televizí. Museli jsme se rozdělit na dvě skupinky, jedna z nich se účastnila programu a druhá si mohla prohlédnout výstavy muzea. Program měl dětem přiblížit, jak vzniká takové vysílání, jaká technika se používá a co je potřeba všechno umět. Samy si pak mohly vyzkoušet, jaké to je být součástí takového vysílání (během následujcích týdnů mi bude zaslán odkaz na zpracovaná videa a přidám je). Obě dvě skupinky se prostřídaly. Na závěr jsme se společně vydali na výstavu aut, letadel a motorek. Poté nás čekal oběd v nedaleké jídelně.

Část odpoledne byla věnována programu "Metro". Každá badatelská skupinka dostala výzkumné listy, díky nimž si děti projely zajímavé zastávky metra a zároveň zjistily, jaká zastávka je např. nejníže, kde je jaká výzdoba a která linka je nejdelší.

Po rychlé večeři a zhodnocení "Metra" jsme se šli podívat na koncert Děti dětem v Kongresovém centru. Tam se nám představili různí dětští finalisté z výše zmíněných soutěží.

 

3. února

Poslední den v Praze jsme strávili v Náprstkově muzeu, kde jsme objevovali tajemství amerických, australských a oceánských kmenů. Každá skupinka měla právě jednu kulturu, o které pak vyprávěla následující den na schůzce. Pak jsme se rychle naobědvali a vrátili do školy pro krosny. Zkontrolovali jsme, že jsme vše řádně poklidili, a nachystali jsme si do baťůžků bagety do vlaku.

Vlak nám odjížděl z Hlavního nádraží v 15.20 a než jsme dorazili do Židenic, tak měla každá skupinka zpracovanou prezentaci na jednu z kultur, které jsme poznali v Náprstkově muzeu.