59. LEX Milevo – 2. pochod

18. den
Na druhý pochod jsme vyrazili krátce po poledni, jelikož nebylo ze zamračené oblohy jasné, jak se bude počasí vyvíjet. Oddílová část pochodu měla pouze 2 dny a tak jsme mohli vyjít jen na malý výlet od tábora. Zvolili jsme cestu přes Brod u Stříbra ke Škaredému (či Borovanskému) rybníku, kde jsme přespali. Cestou nám Peťa K. uvařila špagety s rajskou omáčkou a sekanou a v Brodu nabrali vodu. Kousek od již zmíněného rybníka jsme se utábořili. Zastihl nás tu krátký vydatný deštík, ale nedlouho poté se obloha pročistila a vysvitlo sluníčko. Po večeři, hrachové nebo gulášové polévce (byly obě), jsme si zahráli 2 hry. V první, kterou si připravil Martin V., bylo naším úkolem doplnit diář starého písaře. Jednotlivé události byly rozmístěné po pasece a cílem bylo si tyto události zapamatovat a napsat z hlavy do diáře. Vyhrála Peťa K. a stala se tak pomyslně novou písařkou. Následně jsme měli chvilku času nasbírat si několik borůvek a brusinek, jelikož jinde v okolí Mileva nebyla ani jedna zmíněná bobule. V druhé hře, nesoucí jméno Stopovací psi, kterou si připravila Peťa V., bylo naším cílem vystopovat naši *zítřejší* snídani, chleba s nutelou. Stopovali jsme čichem a hledali jsme repelentové značky na stromech

19. den
Ráno jsme vstali zhruba o půl desáté a po celkovém sbalení se nasnídali. Vydali jsme se do Tuněchod, kde jsme si zablbli na dětském hřišti a dobrali opět vodu. Než jsme se napojili na zelenou, museli jsme přebrodit Úhlavku. To jsme zdárně zvládli a rozdělili se na dvě části, jelikož část z nás šla pod vedením Martinů dále Úhlavkou. Následně jsme po značce došli až do tábora, kde jsme k obědu měli zeleninové rizoto, i když zelenina byla pouze z konzerv. Po obědě jsme se přebalili na druhou, herní část pochodu, která začala v pět hodin.
K večeru jsme se vydali k bývalému kamenolomu, kde měli tábor Peršané. Po darech a rad od bohů jsme konečně vyrazili. Cesta byla krátká a kousek od bývalého kamenolomu jsme se na louce utábořili. Mezitím, co jsme si pekli špekáčky, šli umělci (obchodníci z Číny) k Peršanům směnit zboží. Po večeři šli filosofové vyjednávat o boji – kdy a kde proběhne. Pozdě večer se k nám dobelhal perský zrádce a prozradil nám, kde mají Peršané ukryté své mapy. Následně se tedy úderná skupinka vydala ukradnout tajné bojovné plány Peršanů. V noci jsme měli hlídky a zastihla nás velká bouřka.

20. den
Ráno jsme se museli rychle sbalit a nasnídat, protože v 10:00 začínal boj. Dorazili jsme trochu později, ale Peršany jsme porazili. Cestou do tábora nás zastihl vydatný déšť. V táboře jsme museli bojovat zase proti Peršanům, abychom osvobodili naše městečko Milevopolis. Po jeho dobití jsme osvobodili krále a začali vařit oběd. Odpoledne jsme se připravovali na večerní slavnost, na které jsme slavili vítězství nad Peršany a proběhla vojenská přehlídka. Měli jsme dort, palačinky, byl soud se zrádcem a král měl svatbu.
*starší děti*