2. pochod III.oddílu – 65. LEX Měcholupy

1. den – Jeli jsme vlakem do vesnice Milostín. Z Milostína jsme šli ke Kounovským kamenným řadám a od nich ke kapličce svatého Vojtěcha. U kapličky jsme se ubytovali a do zdejšího lesa jsme šli plnit táborové úkoly.

2.den – Celý den pršelo, a tak jsme zůstali u kaple svatého Vojtěcha. Hráli jsme hry a přečkali jsme déšť v suchu.

3. den – Byli jsme na zřícenině hradu Pravda. Potom jsme šli do Konětop. V blízkosti nich jsme spali.

4. den – Poslední den jsme šli na vlak a jeli zpátky do Měcholup.