Zářijový výlet (22. 9. 2019)

V neděli ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží, abychom se mohli vydat na náš krátký (a skoro ještě letní) výlet. 

Autobusem jsme se dostali do Borkovan, odkud jsme se po cyklostezce kolem vodních nádrží vydali až do nedalekých Těšan. Po cestě jsme se zastavili u kaple Panny Marie, jež byla postavena v roce 1946. Od těšanské barokní kovárny nás už dělil jenom kousek, takže jsme přidali do kroku, abychom se stihli naobědvat.

V Těšanech na nás kromě zmíněné kovárny čekalo i rozuzlení příběhu o Maryši nebo také vyprávění o koni známém jako Korok. Samotnou kovárnou nás provedla moc milá paní, která nám vše ukázala, vysvětlila a doplnila o zajímavé fakty či historii Těšan.

Jelikož nám počasí přálo, tak jsme vyrazili do blízkých Moutnic, odkud nám jel autobus zase zpátky do Brna.