Zářijovka

Poslední zářijový víkend jsme se vydali do údolí Říčky na skautskou základnu Kaprálův mlýn. Na zdejším tábořišti jsme si postavili zubříky, ve kterých jsme tento víkend spali a zkusili si tak trochu nepříznivé podmínky (druhou noc bylo kolem 8 stupňů, tak jsme se museli pořádně oblíknout). Na mlýn jsme dorazili až za tmy, protože se už brzo stmívalo, načež jsme vyrazili do lesa hledat tyče na zubra. Také jsme nasbírali dřevo na oheň a našli pruty na špekáčky.

 

Druhý den jsme vyrazili k nedaleké skále slaňovat. Každý tak měl možnost skákat po skále zavěšen na lano a spouštět se z ní dolů. Posléze jsme se oklikou kolem Pekárny dostali zpátky na mlýn, kde jsme si krátce zahráli fotbálek a udělali oběd – hanácký salát. Na této výpravě jsme kromě vaření jídel také zpracovávali výzkumy o těchto jídlech, které jsme dokončili na schůzce.

Odpoledne nás čekala střelba na terč – někteří z nás drželi zbraň poprvé v ruce, ale každý zasáhl cíl několikrát, čímž prokázal jisté zkušenosti. Večer jsme kromě večeře nachystali také nedělní snídani (domácí žervé), která potřebovala 12 hodin na odležení.

 

Neděle už byla především ve znamení úklidu, abychom stihli autobus a vrátili se zpět do Brna. Také jsme ještě měli čas a prošli jsme si (trochu) mlýn – což je dnes rekonstruovaná nízkonákladová základna s různými ekologickými a tepelnými vychytávkami.