Zápis a fotky ze Sněmu ZS

Sněm letos pro některé začal už ve 12:00. Proč tak brzo? V pravé poledne se v Lužánkách sešel KV (kolektiv vedoucích), aby nachystal sál – stoly, pódium atp. Přišli nám pomoci ale i Ti z našeho oddílu, kteří do KV vstoupí až za rok. Na přípravě nás tedy bylo deset – kromě oddílového KV i Peťa K., Velbloud a Šimon.

Ve 14 hodin oficiálně začal sněm a došli i ostatní z Vás. Sněm začal venku nástupem před 1. zasazenou lípou Zeměpisnou společností. Martin nám něco pověděl ke Sněmu obecně, Honza Cimr pár slov ke hře a volbě Rady ZS a Kobo několik zajímavostí ke dvěma lípám zasazenými Zeměpisnou společností k 50. výročí vzniku republiky (1968) a 50. výročí ZS (2003).

Následně jsme se odebrali dovnitř SVČ, kde jsme odevzdali hlasovací lístky (pouze cestovatelé a výš) a na začátek zahráli speciální štafetu, při které jsme si předávali štafetový kolík (PET láhev) mezi koleny. Následně jsme z žídlí před pódiem vytvořili hlediště a dozvěděli jsem se, jak dopadly volby do Rady. Předseda ZS (Velboud) i praporečník (Šimon) byli zvoleni již v 1. kole nadpoloviční většinou hlasů. V druhém kole byla kronikářkou zvolena Peťa K. Novým předsedou oddílu je Mirek. Z devíti členů Rady ZS (dále vedoucí ZS a předsedové oddílů) tak je 5 z našeho oddílu, což je nejlepší výsledek, kterého lze dosáhnout. Dále jsme odhlasovali plán činnosti na další rok, změnu Stanov ZS a také výjimky ze Stanov. Nakonec jsme zhlédli historické drama, jak to v ZS fungovalo dříve.

Hlediště jsme uklidili a rozdělili se do 6člených skupinek. V nich jsme vodovkami a temperami malovali, co se nám v posledním roce líbilo nebo co bychom naopak chtěli v příštím roce. Po dokončení těchto uměleckých děl jsme vše uklidili a zahráli si lidské bingo. Na papíru jsme měli napsaných spoustu vlastností (je levák, hraje na hudební nástroj,…) a měli jsme získat podpis člověka, který takovou vlastnost splňoval. Po této hře následovala nejoblíbenější část Sněmu – hostina.

Bohužel jsme letost nemohli uspořádat výstavu, protože nebyl volný termín. Celkem se nás sešlo 20, což je krásné číslo (myslím, že žádný oddíl nebyl početnější) a byl bych rád, kdybychom dokázali v takovém počtu jezdit i na další akce (pevně v to věřím).

P. S. novým členům: nerozuměli jste něčemu? Nevíte, co to je Rada ZS, Stanovy či cestovatel? Vše se v dohledné době dozvíte a naučíte. 😉