Vyhlášení 4. kola malé en. akademie

Příští sobotu (2. 4.) se opět zúčastníme vyhlášení dalšího, tentokrát už čtvrtého, kola soutěže E-ON. Vyhlášení proběhne až v odpoledních hodinách v Medlánkách (centrum Sýpka, jako při vyhlášení 2. kola).

Sejdeme se tedy ve 13:30 v Lužánkách. S sebou 2 jízdenky na hodinu (nebo šalinkartu), dostatek jídla a pití. Vrátíme se okolo 4. hodiny (v 16:00) opět k Lužánkám.

Ač není tato mimořádná akce v OP, těšíme se na Vaši účast. A jako minule, ceny dostanou pouze ti, kdo si pro ně na vyhlášení přijdou.

Z důvodu víkendové vzdělávací akce vedoucích v Šumperku se ruší plánovaný výlet 9. 4.