Sraz PTO 24. – 26. 5. 2013

Na letošní sraz PTO jsme vyrazili ke Krkaté Bábě, kde se nachází tábořiště. V pátek jsme se všechny oddíly sešly na nádraží v Krpoli a odtud nás vzaly objednané autobusy až do Újezdu u Černé Hory. Do nedalekého tábořiště jsme dorazili tak akorát, abychom postavili stany a zabydleli se. Večer jsme si zahráli pár her a poté lehce unavení zalehli do spacáků.

V sobotu byl jako vždy ranní nástup, po kterém začal program. Dopoledne měly děti i s vedoucími možnost nasbírat co nejvíce žetonů pro svůj oddíl; ten oddíl,který jich měl nejvíce byl potom vyhlášen na nedělním nástupu. Mohli jsme si tedy vyzkoušet malování trik, malování kamínků, stavění akvaduktu či kolosea. Po obědě následovalo osidlování římských kolonií, kde byly utvořeny 4 týmy, které soupeřili mezi sebou. Večer jsme si zazpívali u ohně s kytarou a teď už více unavení šli spát.

Poslední den, v neděli, jsme se museli jenom sbalit, uvařit si oběd a uklidit tábořiště. Naštěstí místy svítilo sluníčko a balení nám to v mnohém ulehčilo. Z Újezdu nás zpátky do Brna zase svezly objednané autobusy a cesta proběhla zase bez potíží.