Sněm ZS

Stejně jako každý rok se i letos konal sněm Zeměpisné společnosti. Letos ale nebyl „obyčejným“ sněmem, ale slavili jsme 60. výročí založení ZS. Sešli jsme se netradičně již dopoledne, jelikož odpoledne se konal ples, na který přišli bývalí zéesáci, aby společně zavzpomínali na krásné roky, které v Zéesce strávili. Na sněmu jsme jako každý rok začali nástupem, na kterém byly všem účastníkům rozdány kvízy, které obsahovaly několik otázek ohledně historie ZS, na které jsme museli vyhledat odpovědi v textech, jež byly součástí výstavy, která shrnovala uplynulých 60 let. Po nástupu byla slavnostně přestřihnuta páska, jež nás dělila od výstavy fotografií, které ve zkratce charakterizovaly uplynulý rok. Pásku slavnostně přestřihla paní Hana Šráčková, manželka zakladatele ZS Ivana Šráčka.

Jakmile jsme si prohlédli výstavu a vypracovali kvízy, přesunuli jsme se do hlavního sálu, kde všichni zéesáci od hodnosti „cestovatel“ hlasovali o věcech, které se týkají chodu ZS, zatímco mladší členové shlédli divadlo v podání Kiviho a Johnyho. Pár lidí bylo dokonce oceněno za mimořádný přínos ZS v rámci uplynulého roku. Jakmile byly kandidáty zaplněny všechny funkce (kronikář, praporečník, předseda ZS), započala hostina. Každý oddíl měl svůj dort, který byl přesnou kopií znaky daného oddílu.
Po hostině byl sněm oficiálně ukončen a každý dostal „na cestu“ pár upomínkových kousků.

Předseda ZS je Vlasáč (Vojta Švábenský)
Kronikář je Káťa Mittnerová
Praporečník je Old Shatterhand (Zuzka Urbanová)

Předseda 1. oddílu je Makyša (Markéta Rokytová)
Předseda 2. oddílu je Aňa Nešporová
Předseda našeho oddílu je Anička (Stratilová)
Předseda 4. oddílu je Klíště (Jan Fencl).
…abyste věděli, kdo bude letos v Radě ZS.