Sněm ZS

Sněm

Dne 10. 11. 2019 se uskutečnila jedna z hlavních akcí roku, a to samotný Sněm ZS. Tentokrát probíhal v duchu etiky, děti se dozvěděly, jak se chovat ve společnosti, dokonce si sami musely připravit menší scénku. Sněm není jen o zábavě, ale taky Cestovatelé a vyšší hodnosti si volí svoje zástupce do rady, oddíl Kulturní historie bude mít tento rok v radě dva členy, a to Alexe Lišku jako předsedu oddílu a Zuzku Šefčíkovou jako předsedu Zeměpisné společnosti. Věřím, že rada zeměpisné společnosti, v čele s naší Zuzkou, vymyslí plno zábavných a nových věcí a programů.