Sněm ZS

Sněm vlastně začal už v sobotu, a sice akcí Předsněm:

Předsněm, akce exkluzivně pro starší, odstartoval tuto sobotu již brzy odpoledne. Ve dvě hodiny jsme se sešli před Palubou, klubovnou spřátelené Zeměpisné společnosti "Morava". Tam jsme si nechali věci a šli jsme vstříc překvapení. Tím byl festival světel, jenž se odehrával v prostorách bývalé káznice na ulici Bratislavská. Prohlédli jsme si tedy krom světelných instalací i místo, kam bychom běžně jen tak nezavítali. Celý festival byl založen na myšlence propojení hry se světly s moderními technologiemi, mnohé instalace tak byly interaktivní, takže jsme si nechali například vyrobit 3D sken obličeje, který jsme si pak stáhli do mobilu v podobě aplikace. Instalací bylo hned několik, takže bylo o zábavu postaráno. Na závěr jsme si vystáli početnou frontu a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli 3D realitu pomocí speciálních brýlí. Mohli jsme si tak například pohladit dinosaura nebo se projít po indickém tržišti. Jakmile jsme dinosaury kompletně vyhladili, vydali jsme se zpět na Palubu, kde jsme se navečeřeli a den zakončili filmem. Ráno jsme se po snídani vydali do Lužánek, abychom pomohli s přípravou Sněmu.

 

Sněm je akce, na které se slaví výročí založení Zeměpisné společnosti, koná se každý rok a je to příležitost vidět se i se členy ostatních zeeskových oddílů. Letos jsme se setkali v neděli o půl druhé, sešly se všechny děti a Sněm jsme zahájili nástupem "v zeleném", tj. v krojích. Po zahájení jsme vešli do sálu, všichni se usadili a Sněm mohl začít. Prvně se řešili formality – volili se noví členové Rady ZS (letos jsme volili elektronicky na noteboocích) a udělovaly se ocenění a nové hodnosti. Během toho probíhaly i rauty, kde bylo možné si vybrat něco dobrého ze spousty jídel a pití. V době, kdy probíhaly volby, si děti mohly plnit všelijaké křížovky, osmisměrky a labyrinty a tím se krásně zabavily. Po volbách se ještě schválila nová vedoucí Zeměpisné společnosti Lucka Štefanová a taky se změnila vedoucí našeho 3. oddílu, kterou se stala Barča Klimentová. Poslechli jsme si také zadání nové celoroční hry, tou bude zaznamenávání našich aktivit do archivu pro případ, že se lidstvo v příštím století bude stěhovat na Mars. Ještě před koncem oslav našich zeeskových narozenin jsme si prošli výstavu v chodbě Střediska volného času doplněnou i malou hrou. Po výstavě už akorát nadešel čas se rozloučit a všichni jsme vyrazili spokojeně domů.