Reportáž z Květnového pochodu

Sešli jsme se v pátek v 16:30 v Lužánkách. Po krátkém nástupu jsme se nalodili do autobusu a vyrazili směr Kořenec. Od vesnice na tábořiště to bylo asi jen 1,5 km, takže za chvíli jsme byli tam. Vedoucí našeho oddílu spali v zubru, děti v Primách, což jsou úplně nové stany které zeeska nedávno koupila.

Ráno jsme se posilnili buchtami a teplým čajem, a vyrazili jsme na bojovku. Celý den se odehrával v době husitské. Tři husitské tábory – Táborité, Adamité a Orebité soupeřili o Žiškovu přízeň. Odpoledne jsme se učili vést bitvu na bitevním plánu a stavěli jsme vozovou hradbu. Ta se pak stala základem pro táborák. Na kterém se hodně zpívalo a pokračovalo v husitských hrách. Na závěr proběhlo vyhlášení – vyhráli Adamité.
V neděli jsme si procvičili své znalosti na Setonův závod a vyrazili domů. Květňák se povedl, jen škoda že nás bylo tak málo.

Filip