Reportáž z Květnového pochodu

Letos jsme se jako každý rok celá Zeeska vydali na květnový pochod. Sraz jsme měli na Baštách, jeli jsme vlakem do Bystřice nad Pernštejnem odkud jsme po oddílech došli do tábora. Bohužel za tmy. Protože jsme správně netrefili modrou značku, po cestě jsme se i navečeřeli. V tábořišti jsme postavili stany a zubříky a šli spát.

Druhý den jsem se vzbudili do ne moc pěkného počasí, ale to nás neodradilo. Po snídani začalo pršet tak jsme zalezli do zubříku a zpívali. Dopolední hra byla o tom, že naše tábořiště napadli mimozemšťané a hazejí po nás upečené krocany, takže jsme museli venku nosit speciální pláštěnky a plnit jejich úkoly. Potom následoval oběd. A pak Venclova cirkusácká bojovka. Šli jsme do lesa, členové KV měli u sebe rozstříhané medvídky, kteří se ztratili ze zoo. Děti běhaly za instruktorka a chtěli po nich určitou část různobarevného medvěda. Vyhrála skupinka kterou měla Julča. Potom už následovala příprava táboráku, večeře a Venclův táborák, na téma knížky E. T. Setona. Jirka a Šárka dostali šátek. Anička s Jirkou zase úspěšně složili nováčkovskou zkoušku a tak složili slib člena a získali zlatý odznak PTO. U táboráku nám hráli kytaristi Vítek, Kiwi, Anet a Peťa. Po táboráku už byla večerka.

V neděli po snídani jsme se začali balit a uklízet tábor. Náš oddíl uklízel ohniště po táboráku. Na oběd jsme měli polívku kterou nám uvařila Anička a šli jsme na vlak do Bystřice nad Pernštejnem. V Tišnově jsme přestoupili na jiný vlak a jeli do Brna. Na Baštách byl nástup a pak hurá domů.

Bára