Minimová výprava

Sraz byl netradiční po dvou skupinách, každá na jiném místě, po vyluštění zprávy jsem zjistili, že se máme vydat na zastávku Dunajská, kde jsme se sešli a jeli jsme do Domašova, kde jsme byli ubytovaní ve skautské klubovně. Po příchodu jsme se navečeřeli a následoval Zeeskový AZ kvíz. Otázky byly záludné. Vítek nám ukázal kytičky, které jsme zkoušeli poznávat, Potom jsme šli ven zahráli honičky po tmě a podívali jsme se na starou strašidelnou továrnu. Před spaním jsme zpívali. V sobotu ráno jsme se sbalili a vyrazili do okolí na výlet. Počasí nám přálo bylo krásně a sníh se rozpouštěl před očima. Na svačinové pauze jsme si zahráli AZ kvíz na otázky ze života a zkusili si vyslat zprávu v morseovce. Po návratu z výletu jsem se naobědvali, zahráli několik turnajů ve stolním fotbálku a šli ven zjistit co a jak sbalit do batohu. Potom jsme se ještě naučili mapové značky a dětské organizace. Projeli si každý sám kytičky. Zahráli si Activity, ale na Zeeskové instruktory. Večer nám před spaním Vítek zahrál na kytaru. Poslední den, jsme se ráno zkusili sbalit na čas do minim, většině se to povedlo a potom po stanovištích jsme si plnili jednotlivá minima. Pak už jen jsme uklidili a naobědvali se palačinkami s ovocem a jeli do Brna.