Květnový pochod

Na letošní květnový pochod jsme vyrazili na tábořiště nedaleko Snovídek u Bučovic. Tábořiště se nacházelo na kraji lesa v malebném údolíčku, kde nám dělalo společnost stádo ovcí na protějším svahu. Po příchodu z vlaku jsme postavili stany a v zubřících zapálili ohně, u kterých jsme se navečeřeli a zazpívali pár písniček s kytarou. V sobotu nás u snídaně překvapila trojice návštěvníků z hlubokého vesmíru, jejichž loď ztroskotala nedaleko v lesích a kteří nás přišli požádat o pomoc. Okolní lesy byly však plné potřebných surovin na postavení nových vesmírných lodí, takže jsme jim je dopoledne pomohli postavit. Po vydatném obědě jsme se pustili do přípravy táboráku, na který nám nakonec vyšlo naštěstí počasí. Táborákem nás zase provázeli naši mimozemšťané, kteří nám ukázali některé soutěže, které se u nich hrají. V neděli jsme se po snídani již zabalili a protože jsme měli ještě chvíli času, tak jsme si zahráli jednu krátkou hru vlajkované. Pak už jsme jen poobědvali, uklidili tábořiště a vyrazili směrem nádraží na náš vlak do Brna.