Fotky ze Sněmu

Sněm Zeměpisné společnosti se pro náš oddíl skládal ze dvou částí. První částí byla akce pro starší. Sešli jsme se v pátek odpoledne a vyrazili jsme si odložit batohy na Údolní, kde jsme také spali. Odtud jsme vyrazili do Komína zahrát si bowling. Skvěle jsme si ho užili a máme spoustu fotek. Jakmile jsme dohráli bowling, vyrazili jsme do herny s deskovými hrami. Dali jsme si čaj a zahráli jsme různé deskové hry. Velký úspěch měly Monopoly a Dostihy a sázky. Na večeři jsme si dali pizzu. Pak jsme se vrátily na Údolní a pustili si film na dobrou noc. Druhý den jsme se nasnídali, sbalili a vyrazili pomoct s přípravou Sněmu.

Sněm začal ve dvě hodiny nástupem. Na nástupu jsme dostali hlasovací lístky a volili jsme členy do rady ZS. Poté Mikin a Řepa slavnostně otevřeli výstavu, kterou jsme vytvářeli na schůzkách. Sněm jsme zahájili písní Po cestách vlasti. Proběhlo sečtení hlasů a náš oddíl si vedl skvěle. Praporečníkem se stal Mirek a kronikářkou Bára. Na Sněmu nechybělo ani bohaté občerstvení a zajímavý program ve stylu videostop. Každý oddíl si připravil na Podzimním pochodě video s výrazným zvratem, které se v určité chvíli stoplo a ostatní hádali, jak skončí. Sněm si pro nás připravili a moderovali Drake a Peťa.

Za oddíl organizovali Sněm Martin Hlavoň a Filip Mičánek