Fotky ze schůzky 22. 4.

V první části schůzky jsme se vydali do parku zahrát si Sowulo, což je obměna baseballu.

V druhé části jsme se přesunuli na zahradu vedle klubovny, kde jsme si zahráli kroket, coby dubnový úkol při přípravě na olympiádu. Aby nám hra rychleji ubíhala, rozdělili jsme se na dvě skupinky, ve kterých jsme hráli nezávisle na sobě.