1. pochod III. oddílu – 67. LEX Lipnice

Léta Páně 2019, 4.7., Lipnice

Po úspěšném přežití na pustém ostrově jsme se vydali na pochod. Pro splnění několika minim jsme se střídali ve vedení, až do chvíle, kdy jsme se dostali na území, které mapa už nezobrazovala (přešli jsme konec mapy). Ale protože máme rozum, tak jsme se neztratili, nýbrž jsme výhradně následovali turistické značky. První den jsme šli přes Heřmaneč a v cíli cesty uvařili tortilly. Večer jsme postavili stany, navečeřeli se a šli spát. Druhý den jsme procházeli přes vesnice, lesy, jedli borůvky. Vítek měl kytaru, a tak jsme se na ni učili hrát. Po celodenním chození jsme došli k rybníku Zvůle, kde jsme přenocovali. Třetí den si vedoucí časně sbalili všechny věci a opustili nás. Cílem bylo dojít do Českého Rudolce. Na oběd jsme si udělali pomazánku a došli až do Lipnice.